Etudes Tsiganes N° 56-57, 2016 - Des Territoires D'extermination À L'est De L'europe (1941-1944)

У Парижі побачило світ нове число французького наукового часопису «Ромські студії», № 56-57 (2016), яке повністю тематично присвячено проблематиці переслідувань та нищення ромів на сході Європи у 1941-1944 роках.

У збірку вміщено, зокрема, статті авторів про різні аспекти геноциду ромів у німецькій та румунській зонах окупованого Радянського Союзу, в тому числі України.

З-поміж представлених статей є роботи Марі Мутьє «Геноцид ромів у колишньому СРСР та у Румунії», Віореля Акіма «Депортація румунських ромів до Трансністрії: основні дані», Татьяни Сирбу «Господар чи депортований: правове визначення як інструмент депортації ромів до Трансністрії», Мартіна Холлера «Нацистський геноцид ромів в окупованій Росії», Олександра Круглова «Геноцид ромів в Україні: статистико-регіональний аспект», Андрія Котлярчука «Нацистський геноцид ромів у Білорусі та Україні: роль переписів населення та переписувачів», та ін.

У збірнику присутня також рецензія Татьяни Сирбу на видання Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни: Збірник документів, матеріалів та спогадів / Авт.-упоряд. М. Тяглий. – К.: Укр. центр вивч. іст. Голокосту, 2013. – 208 с.; іл.

Завантажити