Роми України напередодні нацистської навали

 

СТЕНД У ФОРМАТІ PDF

 

Додаткова література:

 

Бєліков О. Роми у радянській Україні міжвоєнної доби (1920–1930-ті рр.) // Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 4 жовтня 2016 р.) / За ред. М. Тяглого. – К.: Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. – С. 9-26. 

 

Зіневич Н. Етноніми роми, цигани в сучасному українському науковому дискурсі // Das amen godi pala Lev Čerenkov. Romani historija, čhib taj kultura / Eds. K. Kozhanov, M. Oslon, D. W. Halwachs. – Graz, 2017. – C. 484–500.

 

Агаркова І.Ю. Втілення стереотипних уявлень про етноментальні особливості представників інших народів у фразеології і пареміології української мови // Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (Симферополь). – 2011. – Т. 24 (63), № 1, Ч. 2. –  С. 3–9.

 

Руйє-Віллоубі Ж. Злі/добрі чужинці: євреї та цигани в російських народних легендах // Народна творчість та етнологія (Київ). – 2012. – № 5. – С. 42–45.

 

Шума Л. Етнічний стереотип рома (цигана) в народних легендах // Studia methodologica (Тернопіль). – 2016. – № 43. – С. 128-135.