Ромологія: історія та сучасність: Матеріали Міжнародних наукових читань

Ромологія: історія та сучасність: Матеріали Міжнародних наукових читань / Упорядкування С.М. Навроцька. – Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”. 2013. – 144 с.

ISBN 978-617-596-145-2

 

У даному виданні представлені матеріали доповідей, виступів та повідомлень учасників Міжнародних наукових читань, проведених 24-26 жовтня 2013 року в м. Ужгород, Україна.

Публікацію видано за підтримки програмної ініціативи «Рома Украї­ни» Міжнародного фонду «Відродженням в межах проекту «Проведення на­укових читань з залученням міжнародних науковців: «Ромологія: історія та сучасність». Проект було підтримано з метою розпочати наукову дискусію щодо вироблення наукових підходів і систематизації теоретичних доробок сучасної ромології в Україні.

 

Зміст.

ВІД УПОРЯДНИКА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 • Лендьел М. Проблеми інтеграції ромів у країнах Центральної Європи: сучасні форми, потенціал та виклики для міжнародного співробітництва.
 • Зан М. Проблеми етнокультурного розвитку ромів Закарпаття (1989-2001 рр.).
 • Смирнова-Сеславинская М. Международные академические цыгановедческие структуры как часть процесса социокультурной интеграции циган.
 • Мелеганич Г. Особливості реалізації етнонаціональної політики в Україні щодо ромської меншини: досвід Закарпаття.
 • Адам Г. (старший), Адам Г. (молодший). Концепція вирішення проблем рома в європейському контексті.
 • Адам А. Закарпатське циганське культурно-просвітнє товариство «Романі Яг»: історія створення та етапи його становлення.

ЕТНОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ

 • Цветков Г. Секретний лексикон цыган-ловарей.

ПИТАННЯ ГОЛОКОСТУ

 • Офіцинський Р. Роми і примусова праця на Закарпатті 1939-1944 років.

СОЦІОЛОГІЯ    83

 • Каюга Е. Проблема соціалізації ромської меншини в Закарпатській області

КУЛЬТУРА, ОСВІТА

 • Герцог Ю. Проблеми та шляхи вирішення освіти ромських дітей Закарпатської області.
 • Срібняк І. «Ромські студії» в НаУКМА: зустрічі з відомими вченими та особистостями.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Коцюба В. Ромські ЗМІ на початку XXI століття: газета «Романі Яг» (2005 рік).
 • Ермошкин С. Современные ромские СМИ и их роль в освещении проблем ромов.
 • Грозная Ю. Информационные технологии в ромоведении.

ПРАВОЗАХИСТ

 • Горват М. Насилля на етнічній основі та зловживання з боку правоохоронних органів в Україні.
 • Габріт П. Європейська нормативно-правова база щодо захисту прав ромської національної меншини.
 • Навроцька Є. Робота правозахисних центрів по захисту прав ромів в Україні.

З повним текстом збірника можна ознайомитися ТУТ